fredag 30 december 2011

Åsiktsinkonstinens

Hörde ett ord i tiden i går. Åsiktsinkonstinens. Ett ord som jag läge trevat efter och saknat. Ibland har jag svårt att se andra människor och mig själv för alla lager av åsikter som ligger som en skyddande mur. Dags att ta tag i åsiktsinkontinensen!

torsdag 29 december 2011

Varför behöver vi berättelser?

Susan Greenfeild berättar.


Susan Greenfield on Storytelling from The School of Life on Vimeo.

Nyfiken på...

... biblioterapi. I England finns The School of Life - Ideas to live by. Föreläsningar, biblioterapeuter, shop, fik möte med andra nyfikna människor.

"Our goal is to challenge, provoke and inspire you to think deeply about the issues that matter most, and to provide a space for you to share your thoughts, ideas and experiences with other curious, open-minded individuals."

"The School of Life is a place to step back and think intelligently about these and other concerns. You will not be cornered by any dogma, but directed towards a variety of ideas - from philosophy to literature, psychology to the visual arts – that tickle, exercise and expand your mind. You’ll meet other curious, sociable and open-minded people in an atmosphere of exploration and enjoyment."

torsdag 15 december 2011

onsdag 14 december 2011

Bokhörnan

Tävlingen är avgjord. Namnet är satt.

Grattis Elin och Julia!

Specialpris till Anthony och Alexander för bidraget "Bokpalmen" :)

Plötsligt händer det...

... tre musikanter dyker upp i biblioteket...


I böckernas värld kan vad som helst hända.


tisdag 13 december 2011

En dag...

... en härlig dag. Två elever frågar om vi inte kan starta en bok/film-cirkel. Tanken är att läsa boken "En dag" och sedan se filmen och samtala kring båda.  Japp :) säger jag. Räkna med mig som stöd. Efter en timme kommer de tillbaka med en projektplan som de sedan beger sig till skolledningen med för att förankra. Intiativ. Drivkraft. Jag blir så glad.

torsdag 8 december 2011

Vad är ett skolbibliotek?

Sitter i soffan och börjar tänka - Nytt bibliotek. Nytt med stort N, inte det nyflyttade med litet N.

Skollagen:

§36 Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till skolbibliotek.

UNESCO´s  skolbiblioteksmanifest:

Skolbiblioteket ger eleverna de färdigheter som behövs för ett livslångt lärande. Det ger dem möj lighet att utveckla sin inlevelseförmåga för att de ska kunna ta sitt ansvar som medborgare.

Skolbiblioteket är till för alla i skolsamhället, oavsett ålder, ras, kön, religion,nationalitet, språk, befattning eller social status. Skolbiblio teket skall erbjuda alternativ för dem som inte kan ta del av gängse material och tjänster.

Skolbibliotekets roll är...
 • Att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner
 • Att främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli biblioteksanvändare
 • Att erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en väg till kunskap, förståelse, fantasi och glädje
 • Att ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett form, samt ge dem insikt och förståelse för olika kommunikations former
 • Att anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och lyhördhet 
 • Att tillsammans med elever, skola och föräldrar verka för att uppnå skolans målsättning och främja insikten om att åsiktsfrihet och till gång till information är förutsättningar för medborgaransvar och för delaktighet i ett demokratiskt samhälle
 • Att främja läsning.
 • Att verka för att skolbibliotekets resurser görs tillgängliga inom och utanför skolan.
 • Skolbiblioteket kan fullgöra dessa uppgifter genom att upprätta handlingsplaner och utveckla sina tjänster, genom urval och anskaffning av lämpliga informationskällor samt genom att erbjuda vägledning och undervisning med hjälp av utbildad personal. 
En effektiv och åskådlig verksamhet förutsätter...
 • Att tydliga mål, prioriteringar och verksamhetsområden för skol biblioteket anges i anslutning till läroplanerna
 • Att skolbiblioteket organiseras och drivs professionellt
 • Att skolbiblioteket är öppet för hela skolsamhället och att det är en del av det omgivande samhället
 • Att samarbete med skola, föräldrar, andra bibliotek samt med lokalsamhället uppmuntrastorsdag 1 december 2011

Kiffe, kiffe i morgon


Bokens huvudperson 15-åriga Doria är rolig, cynisk och rak. Hon lever ensam i en förort med sin mamma, pappan har stuckit till Marocko med en annan kvinna. Boken rör sig från realistik lätt pessimistisk till ett ljusare slut. Jag gillar den. Från boken:
"Han gick mot mig och sträckte fram sin plastmugg från Quick full med mynt, men jag hade liksom inget att ge honom. Då gjorde jag en verkligt ful grej, sånt som egentligen bara riktigt ynkliga typer gör. Jag vände bort huvudet som för att markera "jag tittar på det som händer på perrongen mittemot". Som av en slump hände det inte ett enda jävligt dugg på perrongen mittemot."
Någon som känner igen sig?

Juul om mammans och pappans roll

Gå på det du tror på och var noga med att lyssna av gensvaret. En av många kloka tankar från Jesper. Se här.

Böcker för bokcirklar