tisdag 9 juni 2015

Det handlar om en tynande...

... omsorg om biblioteksrummet.

(Foto: dn.se)


Jenny Lind, bibliotekariernas ansikte utåt i medievärlden skriver så träffande om bibliotekens roll. Vi besitter en unik eftertraktad vara i dagens snabba mediesamhälle - Tystnaden och lugnet. Så bibliotekarier - våga hyscha! Läs.

Böcker för bokcirklar