onsdag 19 augusti 2015

Anhörig till någon med beroende...

... eller bara intresserad av människor?

Nu kan du låna boken Djävulsdansen på Timmelebibblan.

"Boken Djävulsdansen är hands-on, personligt engagemang, humor, hopp, lättförståelig vägledning och enkla verktyg för att ta sig ut ur medberoendet. Författarnas egna upplevelser ligger till grund för det brinnande engagemang som skapade serien och nu boken."

Böcker för bokcirklar